Zentoo

Zentoo is MPS-GAP

Certificering MPS-GAP is de moeite waard

"Toen wij merkten dat de vraag naar duurzame bloemen en planten toenam, zijn wij aan de slag gegaan met certificering. Alle kwekers binnen Zentoo zijn MPS-GAP gecertificeerd en ik ben er trots op dat we nu ook als groep het certificaat hebben. Wij vinden het belangrijk onze klanten te laten zien dat Zentoo synoniem staat voor duurzaam werken."

Milieu zo min mogelijk belasten

"Duurzaamheid is belangrijk voor Zentoo. Daarom eisen wij dat kwekers die bij ons zijn aangesloten het MPS-GAP certificaat hebben. Steeds meer klanten vragen erom, maar wij vinden het ook belangrijk het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom weren we sinds 2017 middelen die schadelijk zijn voor bijen, de zogenoemde neonicotinoïden. Om dit te bewaken, nemen wij regelmatig gewasmonsters bij de kwekers. Sinds de laatste jaren zien we dat onze kwekers meer en meer op biologische wijzen telen. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. Grote klanten hebben een database met kwekers die duurzaam werken. Sinds kort staat Zentoo daar ook in en daar ben ik blij mee. Het is een soort erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid."

Kennis en ervaringen delen

"MPS-GAP is een certificaat voor traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, milieu, veiligheid en hygiëne. GAP staat voor Good Agricultural Practice. Deze certificeringsstandaard is ontstaan in de groente- en fruitsector en kent zijn oorsprong in Duitsland. Het betekent dat je zo duurzaam mogelijk werkt. Ruim twintig jaar geleden gingen kwekers binnen de Nederlandse sierteelt duurzamer produceren. Toen waren er al kwekers die gewasbeschermingsmiddelen registreerden via MPS. Zentoo wil voorop lopen in duurzaamheid en daar steken we onze nek voor uit. Monitoren en registreren van de gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijk. Het helpt kwekers om de druk van ziekten en plagen laag te houden. De kweker kan vervolgens beslissen of het noodzakelijk is extra biologie in te zetten. Zo kunnen we met elkaar duurzaam werken. We delen ook kennis en ervaringen binnen onze coöperatie en we helpen elkaar moeilijkheden aan te pakken."

Begin op tijd met voorbereiden

"Eerst controleer ik maandelijks of zij voldoen aan de basisprincipes van certificering. Hebben zij bijvoorbeeld de registratie van gewasbeschermingsmiddelen op orde? Hoe gaan zij om met energie en water? Hoe slaan zij meststoffen op? Als kwekers iets moeten aanpassen, gaat het meestal om kleine dingen zoals een oogdouche installeren, de meststoffen opslaan in een afgesloten ruimte of de registratie van gewasbeschermingsmiddelen aanscherpen. Een maand voor de audit loop ik alles nog een keer na. En een week van tevoren nog een keer. Als kwekers willen gaan voor certificering is mijn advies de tijd te nemen voor de voorbereiding, ongeveer een half jaar. Het is zeker de moeite waard, want steeds meer klanten vragen om duurzaam geproduceerde bloemen en planten."

Tekst: Royal FloraHolland