Zentoo

Zentoo doet mee aan Rain Levelr

Kwekerij Maurice van Os heeft zich als eerste Zentoo kwekerij gevoegd bij het project 'Rainlevelr'.

De bedoeling van het 'Rainlevelr' project is dat tuinders in het Delfland-gebied voorafgaand aan hevige regenval via een speciaal aangelegde leiding ruimte vrijmaken in hun bassin om het regenwater op te vangen. Het inzetten van de bassins moet de kans op wateroverlast beperken. Tuinders krijgen bij zware regenval automatisch bericht. Hierin staat ook hoeveel ruimte ze in hun bassin moeten vrijmaken.

Zentoo draagt graag zijn steentje bij aan droge voeten in de regio.