Zentoo

Zentoo in de Hillenraad 100

Zentoo is dit jaar nieuw binnengekomen op nr. 86 in de Hillenraad 100. Wij zijn uiteraard zeer trots op dit resultaat.

De jury zegt het volgende over Zentoo: Nieuwkomer Zentoo is een samenwerkingsverband van kwekers en teeltbedrijven die gezamenlijk focussen op één product: chrysanten.

De actuele vraag bij deze club is: ‘Hoe houden we ons staande in een snel veranderende wereld, een wereld waarin we zien dat de andere partijen in de keten groter en groter worden?’ Het antwoord van Zentoo is: zelf ook steeds groter worden. Zentoo sleutelde daarom in de afgelopen jaren flink aan zijn fundament en maakte de stap van coöperatie naar een uitvoerende en centraal gestuurde onderneming. Het heeft daarmee één duidelijk doel voor ogen: het borgen van de marktpositie. De directie werd geprofessionaliseerd met de aanstelling van een driehoofdige directie. Het aantal leden werd uitgebreid met 28 hectare, zodat Zentoo ook in aanbod en assortiment blijft groeien.

Op digitaal vlak maakt Zentoo nu de stap naar een professionele webshop, van waaruit het alle ketenpartners met elkaar verbindt. Zentoo wil de komende jaren vanuit een autonome positie verder groeien en eist nadrukkelijker zijn plek in de keten op.

Weet Zentoo straks ook de snelheid te maken om autonoom binnen onze lijst door te groeien?

Foto: Jenny vd Stok - Fotolabel