Zentoo

Samen sta je sterk

Ieder jaar wordt het woord van het jaar gekozen, meestal is dat een nieuw woord dat door actualiteit veel gebruikt is. Dit jaar zal het ongetwijfeld 'separatist' of 'zwarte-pieten discussie' worden.

Toch zou het woord 'samen' niet misstaan in het rijtje genomineerden. Als mede-oprichter van Zentoo weet ik inmiddels best wat er allemaal komt kijken bij een intensieve samenwerking. Het is geven en nemen, delen van kennis en capaciteiten maar vooral ook willen vermenigvuldigen. Een gedeelde toekomstvisie en daarbij horende verwachting is echter een absolute voorwaarde voor een geslaagde samenwerking.

Dat het woord 'samen' zo vaak gebruikt is dit jaar in de tuinbouwwereld heeft alles te maken met de onzekere economische tijd waarin we leven. Men zoekt elkaar op om zekerheid te zoeken en risico's te delen of te verleggen. Klanten zoeken gegarandeerde beschikbaarheid van product bij hun kwekers en kwekers zoeken gegarandeerde afzet bij hun afnemers. 1 plus 1 is 2 zou je zeggen, ware het niet dat die gegarandeerde afzet niet te organiseren valt bij een weersafhankelijk product als een snijbloem. Op het moment dat het kwik hard stijgt zullen er toch echt minder bloemen nodig zijn terwijl er meer geoogst worden, ga het samen maar oplossen.

De veilingklok is al jaren het ideale instrument om hiermee om te gaan. Daalt de vraag dan zakt de prijs waardoor de vraag weer aantrekt want nieuwe markten worden aangeboord. De coöperatie (samenwerking) Floraholland is in al die jaren groot geworden doordat vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld werden en er dagelijks logistieke topprestaties geleverd worden. De veilingklok biedt echter niet de afzetzekerheid die juist kwekers zoeken en de fluctuerende prijs geeft onzekerheid waar klanten (laat staan consumenten) niet op kunnen ondernemen.

De veilingklok is niet meer van deze tijd is dan een veelgehoorde conclusie, toch zou je als kweker en exporteur het instrument niet willen en kunnen missen in het groothandelskanaal. De fijnmazige distributie en het brede dagelijks beschikbare sortiment vragen om een centraal logistiek punt waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Dat er meer bloemen digitaal verkocht zullen gaan worden is een feit en dat de grootschalige retail de inkoop grotendeels samen met kwekers volgens maatwerk invult is ook al jaren aan de gang. Het marktaandeel van de verkoop via de veilingklok zal hierdoor zeker afnemen maar als zowel vraag als aanbod continue fluctueren dan is het ondenkbaar dat er ooit een stabiele marktprijs ontstaat. Laten we die veilingklok dan maar gewoon in ere houden, elk productieland is er stikjaloers op, en accepteren dat het aandeel afneemt. De veranderende markt vraagt om andere werkwijzes en wie daar met beste mee omgaat heeft de beste kans op overleven.

Toch groeit de vraag vanuit de markt om de keten anders in te richten. Het blijkt weer dat een onzekere toekomst ervoor zorgt dat er meer over nagedacht wordt. Samenwerkingsvormen, overnames, fusies en partnerships schieten uit de grond als nooit tevoren. Allemaal met de hoop op een gezonde toekomst met rendement en een sterke plek in de keten. Samen sta je sterker is absoluut waar al zal de gemeenschappelijke toekomstvisie en bereidheid om te delen altijd bepalen hoe sterk.